Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

 • Deze handreiking biedt overheden een hulpmiddel bij het voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai bij vergunningverlening. De handreiking is vooral bedoeld voor ambtenaren die adviseren over het geluidaspect in vergunningen.
 • Auteur:

  VROM, IPO, VNG, VNO-NCW BMRO

 •  
  Download >
  PDF bestand
  |
  123,3 kb